Aküstik Sünger

Wiki Article


Ses Yalıtım Süngeri


Ses yalıtım süngerleri sesi emici veya kesici süngerlerdir. Akustik olan süngerler ses emici sünger olan ürünlerdir. Ses kesici sünger bariyerli süngerpan ve bariyerli akustik süngerlerdir. Ses yalıtım süngerlerinin ortamda ses kesintisi sağlamak amacıyla kullanıldığı gibi akustik yalıtım için de kullanılabilir.


Aküstik Sünger

Report this wiki page